top of page
Vyhledat

Dunajský limes (val) UNESCO


Zeď legionářského tábora Danube Limes, světové dědictví UNESCO © Regensburg Tourismus GmbH
Zeď legionářského tábora Danube Limes, světové dědictví UNESCO © Regensburg Tourismus GmbH

Dunajský Limes (také známý jako Dunajský val) je historický termín, který označuje 600 km dlouhou část římského pohraničního opevnění a obranných valů podél Dunaje z Dolního Bavorska přes Rakousko na Slovensko. Limes bylo slovo používané Římany k označení jejich hranic a vojenských obranných linií.


Během římského impéria bylo na Dunaji postaveno několik obranných linií, které měly chránit římskou říši před invazemi barbarských kmenů a dalšími nepřátelskými silami. Tyto obranné limes byly rozsáhlé systémy pevností, věží, opevněných táborů a valů, které vytvářely řetězec opevnění podél hranice říše.


Dunajský Limes se nacházel především na územích dnešních států Rakouska, Slovenska, Maďarska a Srbska. Opevnění mělo strategický význam pro kontrolu toku Dunaje a chránění římských provincií před invazemi z pohraničních oblastí.


Tento historický systém obranných linií má významnou kulturní hodnotu a archeologický význam, proto byl v roce 2021 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO, což podtrhlo jeho historický a kulturní význam.


Více informací:


Výlety v okolí na Turistika.cz:

10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Objevte Německo, prázdninovou destinaci

TOP 100 atrakcí a památek v Německu

TOP 100 Německa

Travel blog Německo na Turistika.cz

logo-turistika_2017.2_w_284 (2).png
logo-turistika_2017.2_w_284 (2).png

2 677 příspěvků z Německa od zkušených turistů a cestovatelů na Turistika.cz

google_map.png
bottom of page