top of page
moritzburk.jpg

Inspirace a aktivity

Hrady, zámky, památky

Moritzburg Palace ©DZT (Francesco Carovillano)

Královské paláce & hrady

Asi 25 000 hradů, paláců a zámků svědčí o historii Německa: od nádherných, dokonale zachovaných památek až po zničené připomínky bývalé slávy.

Nádherné paláce velkých vládců

Německo je domovem celé řady hradů a zámků, od jednoduchých panských domů až po prestižní sídla velkých vládnoucích dynastií, jako je Palác Sanssouci v Postupimi. Tento hrad, známý jako „pruské Versailles“, byl postaven na příkaz krále Hohenzollernů Friedricha II.

 

 V parku Sanssouci se nachází mnoho zajímavých stavbiček, které byste si určitě neměli nechat ujít. Např. BelvederČínský pavilonDračí důmNový palác a Oranžerie.

Sanssouci

Spolu s parkem je tato rokoková budova od roku 1990 na seznamu světového dědictví UNESCO. Dalším oblíbeným místem dynastie Hohenzollernů byla berlínská Palác Charlottenburg.

Moritzbuzrk

Nachází se v blízkosti hlavního saského hlavního města Drážďan zámek Moritzburg byl znakem ušlechtilé dynastie Wettinů. K baroknímu panství patří také Malý bažantí hrad, viditelné z hradu Moritzburg vzdáleného 2,5 kilometru.

> Tipy na výlet do Moritzburgu na zámek

> Drážďany - výlety, trasy a turistické cíle

Kulturní dědictví a architektonické klenoty

w park

Kromě paláce Sanssouci jsou na seznamu světového dědictví UNESCO také další německé hrady a zámky Paláce Augustusburg a Falkenlustse nachází v Brühlu (Severní Porýní-Vestfálsko) a může se pochlubit zahradami a parky, které přenášejí návštěvníky zpět do 17. století. Další z památek UNESCO je kasselský Wilhelmshöhe Park, krajinný park s palácem v jeho středu. Hrad Wartburg zaujímá vyvýšené místo nad durynským městem Eisenach. Toto místo světového dědictví je známé jako místo, kde reformátor Martin Luther hledal útočiště a přeložil Nový zákon do němčiny.

Některé hrady a paláce jsou dokonalými příklady jejich příslušných architektonických dob. Palác Ahrensburg poblíž Hamburku je například považován za jedno z hlavních děl renesanční architektury ve Šlesvicku-Holštýnsku. Zaujímá centrální polohu ve městě ,Hrad Saarbrücken je dobrým příkladem barokního stylu, zatímco je mnohem menší Hrad Schönebeck v Bremen-Vegesack kombinuje baroko s typickou severoněmeckou hrázděnou konstrukcí. Jenischův dům v Hamburku je klasicistní klenot. Tento venkovský dům se nachází v rozsáhlých upravených zahradách a nabízí nádherný výhled na řeku Labe.

Pohádkové paláce a rytířské hrady

Romantická éra byla skutečným rozkvětem pro hrady, přičemž nejvýraznějším příkladem je Zámek Neuschwanstein. Tato nádherná bílá stavba je posazena na kopci poblíž Füssenu v bavorském Allgäu. Poněkud méně známý je „Neuschwanstein severu“: Hrad Schwerinbylo kdysi sídlem velkovévodů a nyní je sídlem zemského parlamentu Meklenburska-Předního Pomořanska. Romantický historismus byl také inspirací pro stavbu Hrad Marienburg. Neogotické letní sídlo rodiny Guelphů je pozoruhodnou dominantou, posazenou vysoko na kopci Marienberg asi 20 kilometrů jižně od Hannoveru v Dolním Sasku. 

Neuschweisten

Ale to, co se pozdější stavby snažily replikovat, lze dodnes obdivovat v jejich původní podobě: středověké hrady ve stylu pohádky. Nejslavnějším příkladem je snad Hrad Eltz. Tento hrad z 12. století na kopci v pohoří Eifel v Porýní-Falci je ve vlastnictví stejné šlechtické rodiny již více než 850 let. A po mnoho generací přitahuje romantická přitažlivost starodávných ruin mezinárodní turisty Hrad Heidelberg ve městě u Neckaru na severu Bádenska-Württemberska.

Logo Turistika.cz

2 677 příspěvků z Německa od zkušených turistů a cestovatelů na Turistika.cz

Ikona mapa
bottom of page